• Bar-bender-1.jpeg

Hisaki 弯杆机 32mm

产品代码: YBB 32
快速概述:
  • 最大杆径(毫米) = 32 
  • 连续杆径直径(毫米) = 28
  • 柴油发动机(马力) = 6/7
  • 尺寸(毫米) L x W x H  = 1320 x 1030 x 875
  • 重量(公斤) = 860
Hisaki Bar Bender 32mm
(a) 比手工折弯高10倍以上的折弯能力
(b) 操作简单,只需进料杆和踩踏板
(c) 使用支点滚轮, 弯曲角度始终恒定准确
(d) 钢筋的弯曲可通过限位销进行预置 和0度到180度的变化
(e) 钢筋弯曲后, 机器弯曲头可逐渐自动复位
还没有评论。

Open
Open